El Govern Local

Els membres del Govern local són els següents:

El Decret d’Alcaldia número 24/2016  de 20 de gener de 2016 detalla les delegacions als regidors:

  • Josep Maria Bagot i Belfort – Delegació general d’Urbanisme i governació
  • Francisco Miguel Tapia i Melenchón – Delegació general sanitat, TIC, esports, manteniment edificis municipals i habitatge.
  • Patrici Cros i García – Delegació general en medi ambient, gent gran, turisme, servei d’aigua i escombraries.
  • Fernando Rodríguez i Fernández – Delegació general en festes, promoció econòmica i serveis (excepte aigua i escombraries)
  • Felipe Juan González i Martín – Delegació general en seguretat ciutadana, educació, transparència, cultura, comunicació i mobilitat
  • Adriana Puig i Durbau – Delegació general  en hisenda, serveis socials, joventut, participació ciutadana i règim intern

Comments are closed