Retribucions Regidors

En els acords presos en la sessió extraordinària del ple municipal celebrada el dia 13 de juliol de 2015, s’estableixen les següents retribucions:

 • Regidor dedicació exclusiva: Felipe Juan González
  • Retribució bruta mensual:1.550 € en 14 mensualitats a l’any
 • Regidor dedicació parcial: Adriana Puig
  • Retribució bruta mensual: 918,90 € en 12 mensualitats a l’any
 • Assistències a les Junta de Govern local: regidors nomenats
  • Retribució bruta per sessió: 410 €
 • Assistències a sessions de Ple: regidors consistori
  • Retribució bruta per sessió: 150 €
  • Retribució bruta per sessió president: 300 €
 • Sessions de les comissions informatives i òrgans col·legiats en representació de l’ajuntament: regidors nomenats
  • Retribució bruta al dia: 42 €
 • Participació en els Tribunals: regidors que siguin nomenats
  • Retribució bruta al dia: 42,50 €
 • Per comissions de serveis: tasques especials que ocasionalment hagin d’efectuar els membres de l’ajuntament
  • Dieta íntegra (allotjament i manutenció): 100 € /dia
  • Quilometratge: 0,27 €/km
  • Viatge a Barcelona (dieta, aparcament i km): 40 €
  • Viatge a Girona (dieta, aparcament i km): 30 €
  • Viatge a Sta. Coloma de Farners (dieta, aparcament i km): 0 €
 • Indemnitzacions per grups i regidors
  • Per grup: 25,50 €/mes
  • Per regidor: 8,50 €/mes

Comments are closed