Medi Ambient – gestió de residus

L’àrea de medi ambient té el repte de fer del municipi de Riells i Viabrea un poble saludable i sostenible ambientalment en un àmbit totalment natural i privilegiat.

La correcte gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i d’energia i la qualitat de del paisatge són elements claus per assolir els objectius ambientals i de salut pública òptims.

Des de l’Ajuntament es potencien actuacions encaminades a la millora de la convivència humana amb la natura, la promoció del reciclatge i la vigilància del  nostre entorn.

Servei de recollida d’escombraries

La recollida de residus es realitza mitjançant contenidors de recollida situats a la via pública. Totes les àrees de contenidors del municipi disposen dels contenidors de la fracció resta i de la fracció orgànica. La freqüència de recollida de la fracció resta és de 4 dies a la setmana, que s’incrementa fins a 6 durant el període estival. Pel que fa a la fracció orgànica, la freqüència de recollida és de 3 dies a la setmana.

A la vegada hi ha 20 punts on hi trobem també els contenidors per a la recollida selectiva de les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre. Atès que són contenidors d’alta capacitat, es buiden un cop per setmana, a excepció del vidre que es realitza un cop al mes.

Com a recollides complementàries, es realitzen els serveis de recollida de la fracció vegetal i de voluminosos, mitjançant recollida concertada. L’interessat es posa en contacte amb l’empresa concessionària del servei i es concreta un dia per a la recollida de qualsevol d’aquestes dues fraccions, al mateix domicili.

L’Ajuntament té contractat aquestes recollides a l’empresa Arca del Maresme que presta aquest servei des de l’1 de febrer de 2016, amb un contracte de 4 anys de durada.

Deixalleria municipal

La deixalleria municipal és una instal·lació on hi podem anar a dipositar la resta de residus que no disposen de contenidor a la via pública. Des de materials voluminosos com fustes, poda, ferralla, etc., com petits residus especials que requereixen d’un tractament específic per la seva capacitat potencial de contaminació: pintures, fluorescents, piles, etc.. La deixalleria obre un total de 26 hores a la setmana.

En el municipi també hi ha instal·lades 2 mini deixalleries faciliten la tasca de reciclar els residus domèstics de petit format sense haver de desplaçar-se a la deixalleria, i on s’hi poden dipositar bombetes, CD i piles.

  • Mini deixalleria al costat de l’Ajuntament
  • Mini deixalleria a la zona Alba de Liste (costat farmàcia)

Podran utilitzar la deixalleria municipal les persones, comerços, oficines, entitats i organismes resident a Riells i Viabrea , sempre que aportin residus admesos en el reglament.

La deixalleria municipal s’ubica al Carrer d’Hostalric, 11 (al polígon industrial)Àrea de medi ambient
Av. Can Salvà, 1
17404 Riells i Viabrea
Telèfon: 972 870752
ajuntament@riellsiviabrea.cat

Regidor de medi ambient: Patrici Cros
pcros@riellsiviabrea.cat

 Horari de visita

Hores concertades

Comments are closed