Medi Ambient / Serveis Tècnics

serveis-tecnicsDes de l’àrea del serveis tècnics municipals es gestionen temes com l’urbanisme, la gestió dels residus, les llicències d’activitats, la gestió de l’aigua, etc.

L’urbanisme estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica del territori, amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional, accessible i sostenible, i amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El planejament defineix el model de municipi i estableix unes determinacions normatives que han de regir per al seu desenvolupament.

Les funcions d’aquesta àrea són:

  • Ordenació i planificació del territori
  • Llicències d’obres i activitats
  • Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística.
  • Serveis tècnics municipals
  • Atenció al ciutadà en matèria d’urbanisme i activitats
  • Servei de neteja
  • Servei de recollida d’escombraries
  • Enllumenat públic
  • Inspeccions de legionela

Contacte

Normatives

Figures de planejament

Comments are closed