Oficina d’atenció ciutadana (OAC)

L’Oficina d’atenció ciutadana (OAC) és un servei d’atenció personalitzat al ciutadà mitjançant el qual es podrà obtenir informació i realitzar gestions i tràmits com empadronaments, obtenir certificacions, entre d’altres.

L’oficina d’atenció ciutadana pretén donar un servei més directe i personal als ciutadansimg_6499, així com facilitar la informació i la tramitació dels diferents tràmits.

Missió i valors

Esdevenir el punt de referència per al ciutadà que vulgui informació sobre activitats de l’Ajuntament i sobre els diferents tràmits administratius, assolint una major eficiència organitzativa que permeti millorar sensiblement la qualitat dels serveis públics prestats.

Funcions

  1. Atendre les consultes: presencials, telefòniques i/o telemàtiques que facin els ciutadans
  2. Informar sobre els tràmits, gestions i campanyes de l’Ajuntament tant presencial, com telefònica, com telemàticament.
  3. Orientar i ajudar als ciutadans en la localització de les dependències municipals i personal dels serveis.
  4. Orientar i informar sobre els procediments, tràmits, requisits i documentació que ha de portar el ciutadà en el desenvolupament de les seves activitats.
  5. Registrar l’entrada de documents presentats i seguir el procediment assignat per a la tramitació
  6. Recepció dels avisos, queixes i suggeriments per telèfon, telemàticament o presencialment.
  7. Tasques diverses en relació a les activitats organitzades per l’Ajuntament; donar informació, realitzar inscripcions, agenda, associacions,
  8. Gestió del correu

L’OAC també fa funcions de Registre General municipal, per tant, s’hi poden presentar sol·licituds i documents en matèria de llicències urbanístiques, obertures d’establiments, urbanisme, medi ambient, etc.

L’OAC es localitza als baixos de l’AjuntamentDades del servei

Av. Salvà, 1
17404 Riells i Viabrea

Telèfon: 972 870752 / Fax: 972 870418
administració@riellsiviabrea.cat

Horari

De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h
Dilluns de 17.00h a 19.00h

 

 

Comments are closed