Concurs Literari Infantil i Juvenil Premi Sant Jordi 2018

BASES (versió PDF)

 

Modalitat i Temàtica:

La modalitat serà de prosa i vers amb temàtica lliure o temàtica commemoració any Pompeu Fabra

Participants i característiques

Categoria ÚNICA: de 12 a 18 anys

Podran participar en el concurs totes aquelles obres originals que estiguin escrites en català i que compleixin les bases del concurs.

El concurs és obert a qualsevol persona que estigui empadronada a Riells i Viabrea.

El fet de participar en aquest concurs literari no prohibeix la presentació del mateix treball en altres concursos literaris que es portin a terme al llarg del 2018.

Només es podrà presentar un treball per cada modalitat.

EXTENSIÓ

Poesia:

 • Mínim 20 versos i màxim 100 ja sigui en un poema o en un recull de poemes
 • DIN A4 a una sola cara
 • Amb un cos de lletra de 12 i amb 1,5 d’espai

Prosa:

 • Màxim 6 fulls de DIN A4
 • DIN A4 a una sola cara
 • Amb un cos de lletra de 12 i amb 1,5 d’espai

PREMIS

POESIA:       1r premi 100€

2n premi 50€

PROSA:        1r premi 100€

                    2n premi 50€

Per obtenir qualsevol dels premis cal que l’autor/a de l’obra sigui present en l’acte de lliurament dels premis o bé que hi hagi una altra persona en representació seva. En cas contrari el premi serà lliurat a l’autor/a següent amb més puntuació.

PRESENTACIÓ

El treball serà presentat amb 4 còpies. Cada còpia ha de portar el títol de l’obra, la modalitat i el pseudònim a cada una de les còpies.

Les còpies s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar:

 1. El títol de l’obra,
 2. Modalitat de participació (Poesia o Prosa)
 3. El pseudònim de l’autor/a.

A dins s’hi adjuntarà un altre sobre per distingir l’autor, amb el títol de l’obra i el pseudònim, a l’interior del qual hi constaran les dades personals de l’autor/a:

 1. Pseudònim
 2. Nom i cognoms de l’autor/a
 3. Fotocopia del DNI
 4. Telèfon de contacte
 5. Correu electrònic

Llocs i terminis de lliurament

Termini: fins el dia 6 d’abril de 2018 al Centre Cultural de Riells i Viabrea.

 • de dilluns a divendres de 9h a 20h

 Veredicte i lliurament de premis

El veredicte es farà públic just abans del lliurament de premis el dilluns 23 d’Abril dins els actes de Sant Jordi.

 • El jurat està format per persones enteses en literatura els noms de les quals es donaran a conèixer en el mateix acte d’entrega de premis. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En qualsevol cas, el seu veredicte serà sempre inapel·lable.
 • El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi participació i/o manqui qualitat en els treballs presentats.
 • L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases.
 • Els autors o autores de les obres guanyadores autoritzen a l’Ajuntament de Riells i Viabrea a poder publicar aquestes obres en els mitjans que consideri oportú sense que se’n pugui reclamar drets i/o compensacions.
 • El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

 

Comments are closed.