Crònica del Ple municipal del 18 de juny

El passat 16 de juliol,  a les 19 hores, es va dur a terme el ple municipal on, després d’aprovar l’acta de la sessió, es va donar a compte les resolucions d’alcaldia i la junta de govern.

 

La sessió va estar marcada per l’aprovació del pla de disposició de fons i el pla de tresoreria del 2018. Així com la ratificació de la Junta de Govern de la declaració de caducitat de la prestació de serveis de l’abastament d’aigua potable.

També es va posar sobre la taula l’adjudicació del contracte d’obres de la urbanització a Can Salvà. Un cop explicat el projecte, les fases d’execució i el seu pressupost, es va procedir a la seva votació. El resultat dels vots van ser favorables a la seva aprovació per 5 vots a favor, amb els vots d’ERC-GIR-AM, i 4 en contra per part de IpRIV-PSC-CP i ICV-E.

Durant el ple del 18 de juny també es va aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció com a exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.

Un dels altres punts que es va tractar durant el ple, i segurament un dels més importants per la població, va ser l’aprovació del conveni amb l’empresa Adamo per a millorar la connectivitat i les telecomunicacions del municipi. En aquest conveni consta que l’empresa Adamo implantarà una xarxa de fibra òptica. Aquest conveni té una durada de 4 anys.

 

Per últim, durant el temps de precs i preguntes, cal destacar que el senyor Jordi J. Palau va demanar explicacions sobre els contenidors de dos carrers del municipi. Al seu torn de rèplica, el regidor de medi ambient i escombraries, Patrici Cros, va respondre que els contenidors van ser traspassats a un altre punt per la poca cura dels veïns. També, va demanar que es posessin mesures per regular el transit del c/ Comerç al qual l’Alcalde, Josep Maria Bagot, va respondre que s’està treballant per tal que els camions no circulin per aquell carrer a deshores i que es prendran mesures per tancar el carrer durant els dies festius.

La senyora Cristina Martínez va comentar que les actuacions de neteja forestal de la zona de Sant Llop no es van fer correctament al que el regidor Patrici Cros va respondre que ho estudiaria.

 

No havent-hi més qüestions, la sessió es va tancar a les 20:15 hores.

Comments are closed.