Devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat

Ja està disponible el formulari per a les prestacions percebudes des del 2014 fins al 2017 per a tots aquells que han tingut un nadó durant aquest període de temps.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha posat a disposició de la ciutadania el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF.

Qui pot demanar la devolució?
Les prestacions públiques per maternitat percebudes des de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF. També s’aplica a les prestacions per paternitat. Es poden demanar les devolucions des de l’any 2014. Per tant, si heu tingut un fill entre el 2014 i 2017 i heu cobrat la prestació per maternitat o paternitat, podeu sol·licitar la devolució o exempció de l’IRPF.

Com es demana?
Dependrà de l’any en què s’hagi percebut la prestació.

  • Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018: estan exemptes de declaració a la campanya de la renda 2018 (que es presentarà el 2019). El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.
  • Prestacions percebudes entre el 2014 i el 2017: cal sol·licitar la rectificació de les declaracions de l’IRPF on s’hagin inclòs les rendes.

Quines dades es necessiten per fer la sol·licitud?
Al formulari de sol·licitud de devolució cal informar de les dades següents:

  • L’any en què s’ha percebut la prestació.
  • El número de compte bancari on s’haurà d’abonar la devolució.
    L’AEAT reclamarà directament a la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

El formulari es pot presentar en línia o presencialment a qualsevol oficina de l’AEAT.

Comments are closed.