Informació sobre la tramitació de les prestacions econòmiques al pagament del lloguer

PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017

Terminis

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 19 d’abril de 2017 i finalitza el 19 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Requisits

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria. Aquest límit no s’aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d’ingressos podeu adreçar-vos a l’Oficina d’habitatge corresponent.
 3. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a:
  • Barcelona ciutat: 600 euros.
  • Demarcació de Barcelona: 600 euros.
  • Demarcacions de Girona i Tarragona: 450 euros.
  • Demarcació de Lleida: 400 euros.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 350 euros
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 9. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

+ Informació :

Web Nova Prestació per al pagament del lloguer 2017

Documentació que cal aportar: 

RE_577_Declaracio_responsable_ingressos_2017

833_Sol·licitud _Subvencio_Lloguer_2017

751_sol_trans_BANC

+ informació: 

 

Oficina d’Habitatge Baix Montseny

Campins, 24

08470 Sant Celoni

Tel. 93 864 12 10 – Fax 93 867 03 36

habitatge@santceloni.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *