L’ajuntament rep un ajut per combatre les despeses ocasionades per les nevades

La Diputació de Girona ha atorgat la quantitat de 2.891,29,-€ a l’ajuntament, en concepte de les actuacions que es van haver de fer per a la retirada de neu i distribució de potassa, durant la temporada d’hivern 2017/2018. Amb aquest import la Diputació contribueix a minorar gairebé al 50% la quantitat que el consistori ha hagut de destinar a aquest concepte.

Comments are closed.