Contractes i convenis

En aquest apartat podeu trobar la informació referent a contractes i convenis de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.

La informació que trobareu en aquest apartat s’organitza de la següent manera:

  • El Perfil del contractant
    En el perfil del contractant s’hi publiquen tots els contractes sotmesos a licitació, així com les posteriors adjudicacions i formalitzacions.
    De forma agregada i amb caràcter trimestral també s’hi publiquen el llistat de contractes menors.
  • Els Convenis
    En aquest apartat hi trobareu els convenis vigents que té formalitzats l’Ajuntament, tan els de caràcter interadministratiu, els intermunicipals i els convenis amb entitats públiques o entitats privades.

Comments are closed.