Contractes i convenis

En aquest apartat podeu trobar la informació referent a contractes, convenis i subvencions de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.

La informació que trobareu en aquest apartat s’organitza de la següent manera:

Llistat de contractes menors (s’actualitza trimestralment)
Actes de meses de contractació (per a cada licitació hi ha l’acta de la mesa de contractació adjunta)
Modificacions dels contractes formalitzats, les seves pròrrogues, les licitacions suspeses i les resolucions anticipades (s’actualitza quan hi ha qualsevol novetat)
Convenis firmats (s’actualitza anualment)

Comments are closed.