El Govern Local

Els membres del Govern local són els següents:

Alcalde: Josep Maria Bagot i Belfort (ERC) – alcaldia@riellsiviabrea.cat

1r tinent alcalde: Francisco Miguel Tapia i Melenchón (ERC) – ftapia@riellsiviabrea.cat

2n tinent alcalde: Patrici Cros i García (ERC) – pcros@riellsiviabrea.cat

3r tinent alcalde: Fernando Rodríguez i Fernández (ERC) – frodriguez@riellsiviabrea.cat

Regidor govern municipal: Felipe Juan González i Martín (ERC) – fgonzalez@riellsiviabrea.cat

Regidora govern municipal: Adriana Puig i Durbau (ERC) – apuig@riellsiviabrea.cat

El Decret d’Alcaldia número 24/2016  de 20 de gener de 2016 detalla les delegacions als regidors:

Josep Maria Bagot i Belfort – Delegació general d’Urbanisme i gobernación

Francisco Miguel Tapia i Melenchón – Delegació general sanitat, TIC, esports, manteniment edificis municipals i habitante.

Patrici Cros i García – Delegació general en medi ambient, gent gran, turisme, servei d’aigua i escombrares.

Fernando Rodríguez i Fernández – Delegació general en festes, promoció econòmica i serveis (excepte aigua i escombrares)

Felipe Juan González i Martín – Delegació general en seguretat ciutadana, educació, transparència, cultura, comunicació i mobilitat

Adriana Puig i Durbau – Delegació general  en hisenda, serveis socials, joventut, participació ciutadana i règim intern

Comments are closed.