El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores.

Les competències del Ple són:

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
 • L’aprovació inicial del planejament general.
 • L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes.
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques.
 • L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell.

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen el primer dilluns dels mesos senars,  les 19.00 hores.

El ple està composat pels següents regidors/es:

 • Alcalde: Josep Maria Bagot Belfort (ERC) – alcaldia@riellsiviabrea.cat
 • 1r tinent alcalde: Francisco Miguel Tapia Melenchón (ERC) – ftapia@riellsiviabrea.cat
 • 2n tinent alcalde: Patrici Cros García (ERC) – pcros@riellsiviabrea.cat
 • 3r tinent alcalde: Fernando Rodríguez Fernández (ERC) – frodriguez@riellsiviabrea.cat
 • Regidor govern municipal: Felipe Juan González Martín (ERC) – fgonzalez@riellsiviabrea.cat
 • Regidora govern municipal: Adriana Puig Durbau (ERC) – apuig@riellsiviabrea.cat
 • Regidor: Jordi Joan Palau Fàbregas (CiU) –
 • Regidora: Glòria Ribas Fradera (CiU) –
 • Regidora: Tatiana Cuenca Dengra (CiU) –
 • Regidora: Cristina Martínez Picot (IpRiV-PSC-CP) –
 • Regidor: José Antonio Rodríguez Gragera (ICV-E) –

img_20160912_190232  img_20160912_190247  img_20160912_190324

Comments are closed.