Retribucions Regidors

En els acords presos en la sessió extraordinària del ple municipal celebrada el dia 13 de juliol de 2015, s’estableixen les retribucions dels diferents membres del govern.

Retribucions vigents des del 13 de juliol de 2015:

Regidor dedicació exclusiva: Felipe Juan González

  • Retribució bruta mensual:1.550 € en 14 mensualitats a l’any

Regidor dedicació parcial: Adriana Puig

  • Retribució bruta mensual: 918,90 € en 12 mensualitats a l’any

Assistències a les Junta de Govern local: regidors nomenats

  • Retribució bruta per sessió: 410 €

Assistències a sessions de Ple: regidors consistori

  • Retribució bruta per sessió: 150 €

Retribució bruta per sessió president: 300 €

Sessions de les comissions informatives i òrgans col·legiats en representació de l’ajuntament: regidors nomenats

Retribució bruta al dia: 42 €

Participació en els Tribunals: regidors que siguin nomenats

Retribució bruta al dia: 42,50 €

Per comissions de serveis: tasques especials que ocasionalment hagin d’efectuar els membres de l’ajuntament

Dieta íntegra (allotjament i manutenció): 100 € /dia

Quilometratge: 0,27 €/km

Viatge a Barcelona (dieta, aparcament i km): 40 €

Viatge a Girona (dieta, aparcament i km): 30 €

Viatge a Sta. Coloma de Farners (dieta, aparcament i km): 0 €

Indemnitzacions per grups i regidors

Per grup: 25,50 €/mes

Per regidor: 8,50 €/mes

Comments are closed.