Retribucions Regidors

En els acords presos en la sessió extraordinària del ple municipal celebrada el dia 8 de juliol de 2019, s’estableixen les retribucions dels diferents membres del govern.

Retribucions vigents :

Regidor dedicació exclusiva: Felipe Juan González

 • Retribució bruta mensual:1.761,14 € en 14 mensualitats a l’any

Regidor dedicació parcial: Anna Cortes (60%)

 • Retribució bruta mensual: 1.087,71 € en 12 mensualitats a l’any

Regidor dedicació parcial: Patrici Cros (60%)

 • Retribució bruta mensual: 1.087,71 € en 12 mensualitats a l’any

Assistències a les Junta de Govern local: regidors nomenats

 • Retribució bruta per sessió alcalde: 470 €

Assistències a sessions de Ple: regidors consistori

 • Retribució bruta per sessió alcalde: 470 €
 • Retribució bruta per sessió regidors: 158 €

Assistències a coordinació àrees: regidors consistori

 • Retribució bruta per sessió alcalde: 470 €
 • Retribució bruta per sessió regidors: 73,70 €

Sessions dels òrgans col·legiats en representació de l’ajuntament: regidors nomenats 42,00 €/ bruts al dia

Participació en els Tribunals: regidors que siguin nomenats: 42,50 €/bruts al dia

Per comissions de serveis: tasques especials que ocasionalment hagin d’efectuar els membres de l’ajuntament

 • Dieta íntegra (allotjament i manutenció): 100 € /dia
 • Quilometratge: 0,27 €/km
 • Viatge a Barcelona (dieta, aparcament i km): 40 €
 • Viatge a Girona (dieta, aparcament i km): 30 €
 • Viatge a Sta. Coloma de Farners (dieta, aparcament i km): 20 €

Indemnitzacions per grups i regidors

 • Per grup: 27 €/mes
 • Per regidor: 9 €/mes

Comments are closed.