Ajut Fons econòmic extraordinari 2023

Per tal d’ajudar a minorar les despeses de reparació i conservació d’edificis municipals, manteniment de la via pública i reparació de maquinària i instal.lacions elèctriques a càrrec del pressupost municipal, el Fons econòmic extraordinari de la Diputació de Girona, per a l’any 2023, ha destinat a Riells i Viabrea, un ajut de 36.757,94,-€.

Comments are closed.