Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides

Us fem arribar l’alerta sobre productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides relacionada amb el/s producte/s cosmètic/s següents:

Descripció del risc detectat
FRAGANCIAS MAIS ETERNA
FRAGANCIAS MAIS THE ONCE DE NATURMAIS POUR ELLE
FRAGANCIAS MAIS ROSAS BLANCAS
Aquests productes cosmètics contenen 2-(4-tert-Butilbencil) propionaldehid. Aquesta substància està
inclosa en l’annex II (Llista de substàncies prohibides en productes cosmètics), la qual cosa fa que estigui
prohibit el seu ús en productes cosmètics.
Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:
− el cessament de la comercialització.
− la retirada del mercat de les unitats distribuïdes.

Recomanacions als consumidors

• No adquiriu cap unitat d’aquests productes.
• Si disposeu d’alguna unitat d’aquests productes, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.
Recomanacions als distribuïdors i establiments de venda
• Si disposeu d’unitats d’aquests productes, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de
manera immediata.
• Contacteu amb el proveïdor d’aquests productes i gestioneu la devolució de les unitats de què
disposeu.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu
electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la
marca i nom comercial del producte afectat.

Més informació.

Comments are closed.