ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases del procés de selecció, per la via d’estabilització, d’una plaça d’arquitecte tècnic

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 7 de març de 2023, es publiquen íntegrament les Bases específiques del procés de selecció per la via de l’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada per cobrir definitivament una plaça d’arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari mitjançant concurs.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Consulta el document oficial aquí.

Los comentarios están cerrados.