Asfaltat i formació de capa de rodadura a Júnior Park

El dilluns 13 de maig s’inicien els treballs de la cinquena fase d’asfalt i formació de capa de rodadora com a reparació i regularització dels carrers del municipi.
En aquesta ocasió es realitza l’actuació en els carrers Alberti, Antonio Machado, Beethoven, De Falla, Jose Maria Escrivá de Balaguer, Rafael i Sorolla, a la urbanització de Júnior Park. També es preveuen millores del projecte consistents en l’asfaltat en els carrers Beethoven i Cánovas del Castillo.

La superfície total a asfaltar prevista en el projecte és de 26.313 metres quadrats amb un pressupost d’execució material de 299.867,11 €, IVA Inclòs.

Juntament amb aquesta actuació, també es preveu la millora de la senyalització horitzontal dels carrers, així com la recuperació i instal·lació de ressalts.

Consulta el projecte a través d’aquest enllaç: https://riellsiviabrea.cat/wp-content/uploads/2019/05/VOL1-Projecte-FASE-5-Capa-de-Rodadura-en-carrers-J%C3%BAnior-Park_compressed.pdf

Los comentarios están cerrados.