Atorgamenet subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, va aprovar en data 19 d’abril d’enguany, la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes per millorar la gestió dels documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines.En aquesta línia, Riells i Viabrea ha estat beneficiat amb 3.948,06,-€ que l’ajuntament destinarà a inventariar, classificar i avaluar la documentació en suport paper de l’arxiu municipal.”

Comments are closed.