Bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa

Ja es pot tramitar la bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa segons l’Ordenança Fiscal núm. 1 (Impost sobre béns i immobles) a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Riells i Viabrea fins al 28 de febrer. Tenen dret a aquesta bonificació els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost.

Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti: constitueixi l’habitatge habitual de la família i els ingressos de tot el grup familiar no superin els 37.000,00 euros anuals. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

Consulta aquí la documentació que cal aportar.

Horaris d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns tarda de 17 a 19 hores, o trucant al telèfon 972.870.752.

Los comentarios están cerrados.