Gestió Tributària i cadastre

L’Ajuntament de Riells i Viabrea té delegades les competències de gestió tributària al Consell Comarcal de la Selva. Aquest organisme des de l’any  1993 exerceix diverses funcions relatives a la gestió o a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, amb l’objectiu de donar la millor atenció possible tant als ciutadans com a les institucions titulars d’aquests ingressos (els ajuntaments i les entitats urbanístiques).

Els serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal en matèria de gestió tributària són els següents:

1.Recaptació dels tributs en període voluntari
2.Recaptació dels tributs en període executiu
3.Manteniment dels padrons

Podeu trobar informació sobre els diferents tributs fent click al link següent:

http://www.selva.cat/tributs/tributs/index.php

Per consultar els tràmits tributaris que es poden realitzar consulteu el link següent:

http://www.selvatributs.cat/tramits/index.phpDADES DE CONTACTE

Passeig de Sant Salvador, 19
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 01 78
Fax. 972 84 21 01

scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 horesRegidoria responsable: hisenda
Tipus de gestió: indirecte / directeFormulari de queixes i suggeriments

Comments are closed.