Gestió Tributària i cadastre

L’Ajuntament de Riells i Viabrea té delegades les competències de gestió tributària al Consell Comarcal de la Selva. Aquest organisme des de l’any  1993 exerceix diverses funcions relatives a la gestió o a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, amb l’objectiu de donar la millor atenció possible tant als ciutadans com a les institucions titulars d’aquests ingressos (els ajuntaments i les entitats urbanístiques).

Els serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal en matèria de gestió tributària són els següents:

1.Recaptació dels tributs en període voluntari
2.Recaptació dels tributs en període executiu
3.Manteniment dels padronsDADES DE CONTACTE

Passeig de Sant Salvador, 19
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 01 78
Fax. 972 84 21 01

scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 horesRegidoria responsable: hisenda
Tipus de gestió: indirecte / directeFormulari de queixes i suggeriments

Los comentarios están cerrados.