Llar d’infants l’Escoleta

L’Escoleta de Riells i Viabrea és una institució educativa d’infants de 0 a 3 anys que comparteix amb les famílies la criança i educació del més petits. Oferint un marc de vida en un espai diferent del familiar però proper a ell, que permeti el desenvolupament i creixement d’una manera equilibrada i harmònica.

Missió

L’escola bressol ha de ser un lloc on convisquin, creixin i aprenguin infants, famílies i mestres. Tot aquest conjunt d’experiències, vivències i relacions amb l’escola bressol propicia i que conformen la vida quotidiana, han de ser font de coneixement i aprenentatge per tota la comunitat educativa.

L’equip de l’escola bressol configura una línia educativa per cobrir amb les necessitats dels infants en tots els àmbits i per afavorir el seu desenvolupament, tant personal com social.  D’aquesta línia educativa en sorgeix un projecte educatiu que respon a la identitat de l’escola, la formulació d’objectius, l’estructura organitzativa i a diversos aspectes de funcionament intern.

Objectius

Els principals objectius  del servei són:

· Exercir una funció educativa i social a complement de la tasca familiar.
· Organitzar el centre de manera que l’infant pugui actuar amb la seguretat i autonomia necessàries per desenvolupar totes les seves capacitats.
· Crear un ambient educatiu en el qual l’infant trobi la seguretat, l’estabilitat i la confiança necessàries per viure i desenvolupar-se de forma integral i harmònica.
· Proporcionar als infants els materials adequats al moment evolutiu que es troben, de manera que, siguin un estímul que fomenti el desenvolupament de tots els processos d’aprenentatge.
· Fer un seguiment de la salut i el creixement de cada infant, i procurar detectat a temps possibles mancances i dificultats d’ordre físic, psíquic o social.
· Potenciar la comunicació a partir de tots els mitjans dels quals disposa l’infant des del seu naixement fins a arribar a la paraula, utilitzant com a primera llengua de comunicació el català.
· Afavorir una tasca de formació i informació permanent a les famílies
· Fomentar la comunicació i les relacions de col·laboració entre famílies, infants i personal docent i no docent que treballi a l’Escoleta.
·Programar de forma globalitzada els diferents continguts a partir de la realitat més quotidiana i propera als infants, amb una metodologia flexible que permeti adequar la programació a les diferents realitats de cada infant.
·Treballar en equip de manera que hi hagi criteris compartits respecte a tot allò que té a veure amb els processos de creixements, desenvolupament i aprenentatge dels infants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DADES DE CONTACTE

Plaça 1 d’octubre, 1
17404 Riells i Viabrea
Tel. 93 8470375
escoletaderiells@riellsiviabrea.cat

De dilluns a divendres en horari escolarRegidoria responsable: educació
Tipus de gestió: indirecteFormulari de queixes i suggeriments

Los comentarios están cerrados.