Medi Ambient – gestió de residus i neteja viària

L’àrea de medi ambient té el repte de fer del municipi de Riells i Viabrea un poble saludable i sostenible ambientalment en un àmbit natural i privilegiat.
La correcte gestió dels residus, l’estalvi d’aigua i d’energia i la qualitat del paisatge són elements claus per assolir els objectius ambientals i de salut pública òptims.
Des de l’Ajuntament es potencien actuacions encaminades a la millora de la convivència humana amb la natura, la promoció del reciclatge i la vigilància del  nostre entorn.

Funcions

La recollida de residus es realitza mitjançant contenidors de recollida situats a la via pública. Totes les àrees de contenidors del municipi disposen dels contenidors de la fracció resta i de la fracció orgànica. La freqüència de recollida de la fracció resta és de 4 dies a la setmana, que s’incrementa fins a 6 durant el període estival. Pel que fa a la fracció orgànica, la freqüència de recollida és de 2 o 3 dies a la setmana, a l’estiu.

A la vegada hi ha 20 punts on hi trobem també els contenidors per a la recollida selectiva de les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre. Atès que són contenidors d’alta capacitat, es buiden un cop per setmana, a excepció del vidre que es realitza un cop al mes.

Com a recollides complementàries, es realitzen els serveis de recollida de la fracció vegetal, no cal trucar per avisar passen el 2n i 4t dilluns del mes, i de voluminosos, mitjançant recollida concertada. L’interessat es posa en contacte amb l’empresa concessionària del servei i es concreta un dia per a la recollida de qualsevol d’aquestes dues fraccions, al mateix domicili (telf 937905560)

La deixalleria municipal és una instal·lació on hi podem anar a dipositar la resta de residus que no disposen de contenidor a la via pública. Des de materials voluminosos, com fustes, poda, ferralla, etc., com petits residus especials que requereixen d’un tractament específic per la seva capacitat potencial de contaminació: pintures, fluorescents, piles, etc. També poden portar restes vegetals.  La deixalleria obre un total de 26 hores a la setmana.

En el municipi també hi ha instal·lades 2 mini deixalleries que faciliten la tasca de reciclar els residus domèstics de petit format sense haver de desplaçar-se a la deixalleria, i on s’hi poden dipositar bombetes, CD i piles.

– Mini deixalleria al costat de l’Ajuntament
– Mini deixalleria a la zona Alba de Liste (costat farmàcia)

Podran utilitzar la deixalleria municipal les persones, comerços, oficines, entitats i organismes resident a Riells i Viabrea , sempre que aportin residus admesos en el reglament i que tinguin el número d’usuari acreditatiu.

La deixalleria municipal s’ubica al Carrer d’Hostalric, 11 (al polígon industrial).

Pel que fa a la neteja viària, es realitza un servei mixt d’escombrat mecànic i escombrada manual i amb bufadora mitjançant un equip format per un peó i un conductor. Els treballs de neteja es realitzen setmanalment en els espais de més concurrència, i mensualment a la resta de carrers.

Aquest servei realitza també la neteja viària de la zona del mercat municipal que té lloc cada dissabte al matí.

Residu, on vas?

RESIDU ON VAS

Horari deixalleria

horari-deixalleria

Minideixalleria

IMG_20170605_124636[1]


Àrea de medi ambient
Av. Can Salvà, 1
17404 Riells i Viabrea
Telèfon: 972 870752
ajuntament@riellsiviabrea.catHorari 

Definits en el serveiTelèfons d’atenció

Deixalleria (Carrer d’Hostalric, 11, al polígon industrial): 639 444 655
Arca del Maresme (empresa concessionària del servei de gestió de residus): 93 79 05 560Regidoria responsable: medi ambient
Tipus de gestió: indirectaFormulari de queixes i suggeriments

Los comentarios están cerrados.