Comunicat del govern municipal de l’Ajuntament de Riells i Viabrea de suport als vigilants municipals

 

 

El govern municipal vol manifestar el seu ple suport a la tasca que realitzen dia a dia els nostres vigilants municipals, després de les greus insinuacions que s’han fet públiques al llarg d’aquesta setmana.

El cos de vigilants municipals fa una tasca de prevenció de la seguretat ciutadana amb criteris de professionalitat atenent una gran diversitat de casos, i per això no ens podem permetre no donar resposta a aquest tipus d’acusacions.

El que no considerem de rebut és llançar acusacions greus, que posen en dubte la professionalitat, la transparència i l’honorabilitat de les servidores i servidors públics d’aquest Ajuntament.

Pel que fa a les acusacions directes a un dels membres d’aquest cos, volem deixar clar que aquesta persona ja fa gairebé 4 anys que no està en actiu, i que des de l’any 2018 està en situació de baixa per jubilació.Per altra banda, l’Ajuntament no es fa, ni és responsable, de les activitats que duen a terme els treballadors fora del seu horari laboral, alhora que preval el principi de presumpció d’innocència, en aquest, i en tots els casos.

Per altra banda, volem apuntar les actuacions que s’han fet al respecte i que no són altres que activar la mesa d’emergència social per atendre la sol·licitud d’aquesta persona. Una tasca que es realitza des de l’àrea de serveis socials i que, al correspondre a un municipi de menys de 20.000 habitants, té delegades les seves funcions en el Consell Comarcal.

Qualsevol persona que vulgui manifestar queixes, comentaris o qualsevol qüestió disposa dels canals per fer-ho, i l’Ajuntament estudia i gestiona cadascun dels casos.La voluntat és resoldre totes les problemàtiques i, si cal, dur a terme les actuacions que calgui per corregir qualsevolpossible disfunció. L’Ajuntament i l’àrea de Serveis Socials han activat els protocols oportunsper oferir-li la millor atenció possible, sense necessitat de pregonar-ho als quatre vents, ni generar aquest tipus de malestar.

En un context molt complicat per a Serveis Socials, amb una demanda molt important i amb recursos sempre limitats, l’Ajuntament i el Consell Comarcal, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Celoni, amb qui l’Ajuntament té formalitzat un conveni de col·laboració en temes d’habitatge, han actuat amb la màxima professionalitat, sense discutir si la seva situació d’ocupació s’ajusta a la legalitat o si correspon a l’Ajuntament atendre aquest tipus de demanda sobre un habitatge privat.

L’equip de govern municipal de l’Ajuntament i el seu personal treballen i seguiran treballant per garantir unes condicions de vida dignes per les persones que actuen d’acord amb la normativa vigent i de seguretat ciutadana davant les situacions complexes que cal fer front a diari.Aquest és el compromís del cos de vigilants municipals i que té el ple suport de l’equip de govern.

 

 

 

 

EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

Comments are closed.