Comunicat rebut escombraries


Per un error del Consell Comarcal els rebuts d’escombraries s’han generat en un sol pagament. Qualsevol persona que vulgui fraccionar dit rebut per pagar-lo en dues vegades com sempre s’ha fet, s’haurà de posar en contacte amb el Consell comarcal al telèfon 972840178 o a través del correu electrònic scolomatributs@selva.cat

Los comentarios están cerrados.