Concessió de subvenció per actuacions municipals per nevades. Convocatòria 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de juny de 2023, va prendre l’acord d’atorgar un ajut de 1.862,32,-€ al nostre municipi, per minorar les despeses a càrrec de l’ajuntament destinades a donar servei de prevenció i actuació en cas de nevades a la xarxa municipal.

Los comentarios están cerrados.