Consell de Joves

El Consell de Joves (CdJ) neix amb l’ajut de la subvenció de la Diputació de Girona en la matèria de participació ciutadana. La creació d’aquest òrgan de participació estable forma part d’una estratègia en l’àmbit de la participació engegada per aquest equip de govern, i en concret per la regidora implicada.

Aquest CdJ pretén donar continuïtat al consell d’infants engegat ja fa uns quants anys, i els alumnes de 5è i 6è que passen a l’Institut puguin continuar trobant aquest espai de debat i reflexió sobre el nostre poble. Un espai on totes les opinions hi tenen cabuda i on el respecte entre tos preval per sobre de tot.

El CdJ vol ser un òrgan representatiu d’aquest col·lectiu davant de l’Ajuntament i té els següents obtjectius:

  • Detectar les necessitats dels joves i proposar solucions
  • Gestionar projectes des de i per als joves
  • Intercanviar experiències i demandes entre l’ajuntament i el col·lectiu jove

Les sessions del CdJ es duen a terme dins l’institut, a excepció de les reunions dels representants (escollits pels joves) que es reuneixen fora de l’institut i posen en comú propostes i idees sorgides a les reunions de classe.

El projecte es calendaritza de la següent manera:

  • Presentació del projecte i sessió informativa al centre cultural: setembre 2019
  • Formació analítica i elaboració de propsotes: octubre i novembre del 2019
  • Dinamització de sessions a l’aula: del desembre de 2019  al març del 2020
  • Fase d’intervenció: de l’abril del 2020 a l’agost de 2020
  • Elaboració de la memòria: setembre de 2020

A partir del 14 de març de 2020, el BOE publica el Real Decret 462/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El decret restringeix la circulació de les persones per les vies d’ús públic, aicí com suspèn l’activitat educativa presencial i l’obertura pública dels equipaments culturals. Així doncs el projecte del CdJ ha quedat interrumput de manera brusca per la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19.

Los comentarios están cerrados.