Cosulta pública prèvia del nou reglament de la Biblioteca Municipal i el Centre Cultural Can Plana

INICI DE LA FASE DE CONSULTES PRÈVIES DEL NOU REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I DEL CENTRE CULTURAL CAN PLANA

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del nou Reglament de la Biblioteca Municipal així com del Reglament d’Ús i Funcionament del Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana al web donant compliment al que disposa l’article 133 de la LPCA i per un termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

> Publicació: 24 de febrer de 2021.
> Termini de presentació de propostes: del 25 de febrer al 17 de març de 2021.
> Reglaments: Projecte 1. Reglament de la Biblioteca Municipal
                               Projecte 2. Reglament d’Ús i Funcionament del Centre Cultural la Casa Nova de Can Plana
Els suggeriments i observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar dins el termini fixat a través del Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament per tal que quedin correctament identificades. Es poden presentar Telemàticament amb el tràmit d’Instància Genèrica o bé Presencialment. Recordeu que en aquest darrer cas, caldrà sol·licitar Cita Prèvia

Comments are closed.