Cristina Martínez Picot (PSC)

Cristina

Dades de contacte:
e-mail: cmartinez@riellsiviabrea.cat
Retribució per assistència al ple: 160€

Nascuda a Barcelona el 1969.

Viu a Riells i Viabrea des del 2005.

Comença a treballar amb 16 anys al Grup Inditex compaginant estudis i feina. Cursa estudis de Ciències Econòmiques al mateix temps que treballa a Nabisco S.A. També ha treballat a United Biscuits S.L. i Kraf Foods España i ha col·laborat amb Arthur Andersen, PriceWaterHouseCoopers; i l’empresa de sistemes SAP SE. Actualment treballa en règim d’autònoma en un negoci propi a Granollers.

El 2015 es presentà com a independent encapçalant la llista municipal del grup IPRV-PSC. L’octubre de 2016 es fa militant del PSC i el gener del 2017 és nomenada coordinadora de la comarca de la Selva. Actualment forma part de l’executiva de la federació dels socialistes de les comarques gironines com a responsable política de la comarca de la Selva.

Comments are closed.