DIPSALUT concedeix una subvenció a l’ajuntament de Riells i Viabrea

El Consell Rector de DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, reunit en data 16 de juliol de 2020, va acordar concedir a l’ajuntament de Riells i Viabrea una subvenció de 953,58,-€ per a la realització dels Tallers de memòria, dins la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida. L’import atorgat finança pràcticament un 80% de les despeses que comporta la realització de l’activitat.

Així mateix, en aquesta sessió, i dins la convocatòria per finançar despeses derivades del funcionament dels consultoris locals, DIPSALUT, aportarà la quantitat de 1.794,11,-€, per minorar la càrrega econòmica que per aquest concepte suporta l’ajuntament

ALTRES NOTICIES

  • AVÍS de TALL DE TRÀNSIT: del 3 al 28 de juliol, el pas inferior del pont d’accés a Junior Park restarà tancat per obres
  • Programació activitats de primavera al Centre Cultural
  • Les fonts públiques queden clausurades fins a nova ordre

Comments are closed.