Dipsalut subvenciona despeses ordinàries de manteniment en els consultoris locals

El Consell Rector de DIPSALUT, en sessió de 06/07/2021 va acordar la resolució de la convocatòria de subvencions per a despeses ordinàries de manteniment en els consultoris locals, corresponents als exercicis 2020 i 2021. En el mateix acord es fixa un ajut per a l’ajuntament de Riells i Viabrea de 3.742,64,-€

Comments are closed.