Dipsalut subvenciona equipaments d’acció social

EL Consell Rector de DIPSALUT, en sessió de 06/07/2021 va resoldre la convocatòria de subvencions a ajuntaments per a despeses d’inversió en equipaments d’acció social. L’ajuntament ha estat beneficiat amb 2.090,46,-€ que ha destinat a la instal.lació de climatització a l’ espai annex a Serveis Socials – Banc d’Aliments -.

Comments are closed.