ERC: opinió ple 17 de juliol de 2017

El passat dilluns 17 de juliol va haver-hi ple ordinari a l’Ajuntament, des de l’equip de govern volem destacar alguns dels punts tractats, així com també alguns temes que varen sorgir en el torn de precs i preguntes.

En el ple es va presentar una moció per la creació de la comarca del Baix Montseny. Des de fa temps que els municipis que queden englobats en aquesta àrea treballem conjuntament en projectes relacionats, com per exemple; educació, habitatge, benestar social o turisme, però la manca d’una estructura que permeti donar resposta a totes les necessitats comença a ser imprescindible.  En el cas de Riells, la proposta es fa en clau municipal, amb l’objectiu de poder aproximar serveis als ciutadans i així facilitar el seu dia a dia. Malgrat l’hospital de Sant Celoni dóna atenció a les urgències provinents de Riells, qualsevol derivació o seguiment de la urgència es farà des de Santa Coloma o directament a Girona. Així mateix, en cas d’una denúncia als mossos d’esquadra, el seguiment es farà des de Santa Coloma, però en aquest àmbit, el més greu és que, tenint Sant Celoni tant a prop els mossos d’esquadra no poden actuar al nostre municipi i s’han de desplaçar els de Santa Coloma que es troben molt més lluny.

La creació d’aquesta nova comarca, però, dependrà de l’evolució del país i dels canvis que puguin sorgir en l’àmbit territorial, donat que podrien donar resposta a les necessitats plantejades pels municipis integrants de la proposta.

En aquest ple es varen aprovar els membres de la comissió d’estudi de la prestació del servei d’abastament d’aigua potable al municipi. La voluntat és que aquesta comissió sigui un espai de debat i treball on hi hagi els sectors implicats representats, i per aquest motiu dins d’aquesta comissió i ha representants de tots els àmbits; polítics, tècnics, ciutadania, etc.

En el torn de precs i preguntes, es va insistir en la necessitat de que els regidors de la oposició proporcionessin un seguit d’informació per donar compliment a la llei de transparència, així com també utilitzessin el correu electrònic corporatiu.  Aquesta demanda no és un caprici de l’equip de govern, sinó que és una demanda expressa regida per la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a la quals tots els regidors, estiguin a la oposició o a govern, hem de complir.

Finalment, ens agradaria remarcar que des de fa temps l’ajuntament treballa per la implantació de la administració electrònica, aquest canvi, que ve impulsat per l’entrada en vigor de la llei 39/2015 representarà també un canvi de relació entre l’administració pública i els ciutadans, però també amb els regidors i és important que tothom utilitzi les eines corporatives que es posen a l’abast i no posin més dificultats.

Los comentarios están cerrados.