La Diputació de Girona atorga una subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial

La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juny, va resoldre la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la línia de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, atorgant a l’ajuntament de Riells i Viabrea un ajut de 27.490,00,-€ per a la consolidació de la Torre d’en Pega – Fase 4.

Aquest import correspon a un 80% del percentatge de finançament del projecte.

Comments are closed.