La Diputació de Girona atorga una subvenció per la millora energètica

Subvenció pel Pla a l’Acció de la Diputació de Girona i dins de la Línia 3 Actuacions per millorar la deficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per l’any 2022-23.

L’ajuntament de Riells i Viabrea l’any 2014 va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) amb el compromís de reduir les emissions de CO₂ en el municipi com a mínim en un 40% per l’any 2030, maximitzant entre altres l’eficiència energètica dels edificis municipals, amb la substitució de les lluminàries del camp de futbol municipal, actuals per noves de tecnologia LED.

Gràcies a aquesta  mesura es permetrà reduir el consum energètic en un valor aproximat de 14,08 MWh/any i un estalvi d’emissions al voltant de 6,77 Tn de CO₂/any i estalvi econòmic de 1.745,92 €/any. Aquesta millora s’aconsegueix amb la substitució dels actuals focus d’halogenurs metàl·lics de 2000w, per noves lluminàries del model Lluminària Carandini modelo AthlosATH1WCC 16841K61 de 1.200W i 4.000K (1632LEDs a 100mA) passant d’una potència de consum total de 32.000W a 19.200W.

L’import de la subvenció és de 6.400,00 € sobre una despesa de 33.219,47 € més IVA.

Comments are closed.