La Generalitat intensifica la vigilància a les aus per la detecció d’influença aviària en cinc ocells salvatges

Catalunya manté l’estatus de lliure d’influença aviària, sense restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes


Confirmada la presència del virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP), que no afecta a la salut humana, en quatre cignes i una cigonya localitzats a les Mitjanes del riu Segre, a Soses

La direcció General d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat que hi ha un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogeneicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges al riu Segre, al municipi de Soses.

Per tal de minimitzar els riscos i per a la prevenció de l’IAAP, s’aplicaran les següents mesures ZER i ZEV (Article 5.1 APA/2442/2006):

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça
  • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol.licitud)
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA )
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)

Pel que fa a Catalunya, per motius de prevenció, s’està preparant una resolució on s’extrapolen les mesures de bioseguretat a tots els municipis de Catalunya, més enllà de les zones de risc. Aquesta resolució, que es signarà en els propers dies, serà vigent des de l’endemà de la publicació fins al 20 d’abril, ja que és durant aquest període quan el risc és més elevat degut a la major afluència d’aus migrades des del nord d’Europa.

Comments are closed.