La problemàtica de les tovalloletes

L’increment de l’ús de les tovalloletes als vàters està produint molts problemes a la xarxa de depuració.

A les darreres setmanes, tres bombes del sistema de bombament d’aigües brutes s’han espatllat a causa d’aquestes tovalloletes, que es van acumulant a les canonades del clavegueram i que acaben obturant els
filtres i fent taps.

Les reparacions suposaran prop de 9000 €, que se sumen a d’altres anteriors. A més suposa una feina seguida dels operarisde la Brigada Municipal, que han de netejar contínuament els filtres perquè l’aigua es pugui bombar.

Cal ser conscients que aquest producte no és biodegrada immediatament i fins i tot algunes no són biodegradables. Per tant, un cop fetes servir s’han de posar al rebuig, però mai al vàter.

Perquè el vàter no és una paperera.

L’Ajuntament

Los comentarios están cerrados.