L’ACA otorga una subvenció per al manteniment de les lleres públiques

En el marc de la convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçada als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021, l’ajuntament ha resultat beneficiari per a les següents actuacions:
– Riera de Sant Llop : 56.123,66,-€
-Riera del Sot Gran i de Berenguer : 50.320,03,-€
– Riera de Can Salvà : 13.556,31,-€

Comments are closed.