Manteniment Riera de Can Dansa

La Generalitat de Catalunya mitjançant la línia de subvencions adreçades als ens locals per l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans de l’any 2022 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Ha subvencionat la Riera de Can Dansa, en el seu tram paral·lel al carrer Miguel Hernández fins al carrer Cànoves del Castillo de Junior Park.  Que consisteix en manteniment de la llera de la riera per tal de permetre el curs de l’aigua sense obturacions en cas de noves avingudes, així com eliminar les espècies de marcat caràcter invasiu que es troben a la llera, així com retirada d’arbres morts o torçuts amb perill de caure o de brancatge excessiu mitjançant poda.

El import total de la subvenció atorgada es del 100% de 32.461,97€, si be la licitació del treballs s’han adjudicat a l’empresa local Aleix Calls per un import de 15.125€

MANTENIMENT RIERA DE CAN DANSA (MCL002.22.000084)

Los comentarios están cerrados.