Modificació de la Llera de la riera de Sant Llop al seu pas per Can Salvà

  1. Es va obtenir una subvenció de 9.129,14€ de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçada a municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BNS511214)

L’objecte del projecte constructiu és la protecció davant d’avingudes de la zona verda i la parcel·la 376 del carrer Vall Nou de la urbanització Can Salvà, a la riba dreta de la Riera de Sant Llop. Aplicant criteris de bioenginyeria per reduir la inundabilitat en algun dels períodes de retorn de la riera de Sant Llop. En concret, es persegueix eliminar la inundabilitat a la parcel·la per al Q500.

Pressupost d’execució per contracte de l’actuació = 14.717,38 Euros IVA inclòs

Comments are closed.