Modificació de la llera de la Riera del Sot Gran al seu pas per Alba de Liste

  1. Es va obtenir una subvenció de 48.794,64€ de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçada a municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana (ref. BNS511214)

Les obres tenen l’objecte de protegir els habitatges situats als carrers Santa Fe, Girona, Major i Montserrat, davant el risc de inundació que els afecta amb la crescuda de la Riera del Sot Gran. Per aquest motiu, s’actua en dos sentits; el primer, un eixamplament de la llera i, el segon, la creació de dues basses de laminació que tenen la funció d’emmagatzemar i reduir la velocitat de l’aigua perquè circuli més lentament. A les lleres i talussos projectats s’hi aplicaran tècniques de bioenginyeria.

Pressupost d’execució per contracte de l’actuació = 73.689,22 Euros IVA inclòs

Comments are closed.