Nova Llei catalana contra la violència masclista

previous arrow
next arrow
Slider

El passat 3 de Febrer, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va presentar la sessió informativa sobre la Llei 17/ 2020, de 22 de desembre, que modifica la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. El seminari, celebrat telemàticament, tenia com a principals objectius explicar les principals novetats plantejades per aquesta modificació legislativa i fer una primera aproximació a les principals afectacions als serveis d’informació i atenció a les dones, així com a les obligacions que se’n deriven per a les administracions públiques en diversos àmbits.

La nova Llei amplia la tipologia de violències masclistes i també incrementa el grau de compromís de les administracions públiques. Per aquest motiu, Budó ha destacat que, amb l’actualització normativa, la legislació catalana “continua sent capdavantera en la regulació i la garantia dels drets de les dones que es troben o s’han trobat afectades per les violències masclistes”.

Noves definicions:

Diligència deguda: l’obligació dels poders públics de prevenir, investigar, perseguir, castigar i reparar els actes de violència masclista i protegir les víctimes.

Consentiment sexual: la voluntat expressa de la dona que avala i dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals.

Interseccionalitat o intersecció d’opressions: la concurrència de la violència masclista amb altres eixos de discriminació com l’origen, color de la pell, fenotip, ètnica, religió, situació administrativa, edat, classe social, entre d’altres.

Nous continguts a les violències següents:

 Violència psicològica: violència contra l’entorn afectiu de la dona (fills, filles i altres familiars), la violència ambiental (sobre béns i propietats de la dona) o violència sobre els animals amb els quals la dona té un vincle d’afecte.

Violència sexual: conductes d’accés corporal, mutilació genital o risc de patir-ne, matrimonis forçats, tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, imposició de qualsevol pràctica sexual, entre d’altres.


Noves formes de violència:

Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades.

Violència digital: actes de violència masclista comesos, instigats o agreujats amb les TIC, xarxes, etc.

Violència de segon ordre: violència contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista.

Violència vicària: violència contra els fills i filles amb la finalitat de produir dany psicològic a la mare.


Nous àmbits:

Violència en l’àmbit digital: es produeix a les xarxes de comunicació digitals.

Violència en l’àmbit institucional: accions i omissions de les autoritats, personal públic i agents de qualsevol organisme que retardin, obstaculitzin o impedeixin l’accés a les polítiques públiques o als drets de la llei. S’inclou la utilització de la SAP.

Violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones: es produeix en espais de vida pública i política. Esdevé violència institucional  si ocorre en les institucions polítiques o administracions públiques i és tolerada i no sancionada.

Violència en l’àmbit educatiu: la que es produeix en l’entorn educatiu entre els membres de la comunitat educativa.

Dret a la protecció efectiva: Forces i cossos de seguretat

Avaluació del risc:

  • L’avaluació del risc en seu policial (Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra) ha d’ésser individualitzada i adaptada al tipus de violència, i ha d’incloure el risc patit pels fills i filles de la dona.
  • Obligació de crear un instrument d’avaluació de riscos per a ésser utilitzat pels metges i metgesses forenses i per les unitats de valoració forense integral.

Assistència lletrada:

  • Obligació de la Policia de la Generalitat de requerir al col·legi d’advocacia l’assistència lletrada des del moment inicial de la denúncia.

Comments are closed.