Participació ciutadana

Des de l’àrea de participació ciutadana tenim un repte important al nostre municipi i és fomentar la participació en els àmbits que així sigui possible. Per aquest motiu, durant aquesta legislatura ens hem posat com a objectiu desenvolupar més d’un òrgan de participació ciutadana que faciliti la comunicació entre l’ajuntament i els ciutadans així com també fer-los partícips de la presa de decisions.

Com a ciutadà podeu exercir el vostre dret d’accés  a la informació pública – tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda – de què disposa l’Ajuntament de Riells i Viabrea. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’any 2017 varem donar el tret de sortida creant el consell d’infants municipal on participen cada any escolar els alumnes de 5è i 6è i que durant tot el curs treballaran un tema d’interès municipal.

Al 2018 varem engegar el consell d’entitats amb l’objectiu de crear un espai de trobada per les entitats i treballar diferents aspectes relacionats amb la vida social del municipi.

Al 2019 engeguem el Consell de Joves amb molta il·lusió i amb l’objectiu de donar continuïtat al Consell d’infants quant els alumnes de 5è i 6è arriben a l’Institut. Amb el consell de joves busquem que els joves del nostre poble s’involucrin a la presa de decisions, guanyin en sentiment de pertinença i formin part de manera activa de la vida social dels municipi.

En aquest espai web anireu trobant tota la informació referent a l’àrea i en concret dels òrgans de participació que es vagin creant.

Cliqueu sobre el logo per accedir a tota la
informació del Consell d’infants
Consell d'Entitats Municipal
Cliqueu sobre el logo per accedir a tota la
informació del Consell d’entitats
Cliqueu sobre el logo per accedir a tota la
informació del Consell d’entitats

Los comentarios están cerrados.