Preguntes i respostes sobre el coronavirus SARS-CoV-2

– Què és el coronavirus SARS-CoV-2?
És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Presenta una simptomatologia
clínica similar a la de la grip (febre, tos i malestar general). El 80% dels casos són lleus. Els
casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies.

– Com es transmet?
Per les gotes respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta.
Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls
o la boca d’aquesta.

– Què podem fer per protegir-nos?
Cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:
• Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment
després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el
moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
• Evitar el contacte proper (a menys de dos metres) amb persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions.
• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes
sense netejar-los degudament.
És important recordar que, actualment a la demarcació, no es recomana l’ús de
mascaretes com a mesura de protecció.
Tampoc són necessàries precaucions especials amb l’aigua, els aliments, els animals i altres.

– Què cal fer davant la sospita d’estar infectat per coronavirus?
Cal trucar al 061 Salut Respon. Faran una valoració del cas i informaran de les indicacions que
cal seguir.
Les autoritats sanitàries tenen protocols definits i unificats d’actuació en aquests casos per a
contenir la propagació d’aquesta malaltia.


Consulta més informació, preguntes i respostes sobre el coronavirus SARS-CoV-2

 

Informació oficial del canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Los comentarios están cerrados.