Prevenint el consum d’alcohol, una campanya del Departament de Salut

Molts adults consumeixen moderadament begudes alcohòliques com el vi, la cervesa, el cava o els destil·lats. Vivim en una societat en la qual el consum de begudes alcohòliques gaudeix d’una alta acceptació social. De fet, sempre que el consum d’alcohol no superi uns certs límits i que no hi concorri alguna de les circumstàncies que desaconsellen el consum de begudes alcohòliques (l’embaràs, la conducció de vehicles i el maneig de maquinària perillosa, patir certes malalties o seguir tractaments mèdics incompatibles amb el consum d’alcohol), beure o no beure alcohol és una decisió personal sense gaire transcendència per a la salut.

Però, per a un nombre important de persones, el consum de begudes alcohòliques representa un greu problema que afecta negativament la seva salut, el seu benestar
i, de vegades, la seva convivència amb altres persones. Se sap, per exemple, que l’alcohol és responsable de la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i
que cada any més de 2.700 persones moren prematurament a Catalunya per malalties relacionades amb el consum de begudes alcohòliques.

Actualment, tothom accepta que no s’ha de permetre als infants consumir begudes alcohòliques, ja que això podria perjudicar la seva salut i el seu desenvolupament.
Amb l’arribada de l’adolescència, però, molt jovent sent interès per experimentar amb el consum de begudes alcohòliques. És important que els pares disposin d’informació que els ajudi a decidir com actuar amb els seus fills adolescents en relació a l’alcohol.

Consulta la campanya “CONNECTA AMB ELS TEUS FILLS, QUAN ALS PARES ENS PREOCUPEN LES BEGUDES ALCOHÒLIQUES” que ha creat el Departament de Salut.

Comments are closed.