Relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça de tècnic/a de gestió cultural

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2022 es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a de gestió cultural en règim de personal funcionari mitjançant concurs d’oposició.

Consulta aquí el document oficial.

Los comentarios están cerrados.