Resolució d’Alcaldia d’autorització a la Societat de Caçadors de Riells i Viabrea

En data 08/09/2020 s’ha dictat resolució d’alcaldia núm. 493, d’autorització a la Societat de Caçadors de Riells i Viabrea a fer ús dels camins municipals per a la realització d’activitats de caça durant la temporada 2020-2021, quina transcripció  literal és la següent, podeu consultar-la al decret adjunt.

Decret autorització Societat de Caçadors

Comments are closed.