Resolució de la Campanya de subvencions Del Pla a l’acció 2022-2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 2 d’agost d’enguany va aprovar la resolució de la Campanya Del Pla a l’acció 2022-2023 inclosa dins la línia de suport als ajuntaments en sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l’economia verda.L’ajuntament de Riells i Viabrea ha estat beneficiari dels següents ajuts  a fons perdut:
– Línia 1 – Gestió del Servei de comptabilitat energética: 1.764,00,-€- Línia 3 – Millora de l’eficiència energética de l’enllumenat del camp de futbol: 6.400,-€- Línia 5: Instal.lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsumal pavelló poliesportiu municipal:7.180,25,-€.

Comments are closed.