Resolució de la convocatòria extraordinària de subvencions per a projectes de millora de la xarxa viària dins el Parc Natural del Montseny 2023

D’acord amb l’informe del Centre Gestor i l’acta de la reunió de la Comissió avaluadora de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona de data 08/06/2023,  l’ajuntament ha rebut una subvenció de 9.000,00,-€  dins la convocatòria extraordinària per a la millora de la xarxa viària dins el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, any 2023. Amb l’import atorgat es realitzarà una actuació al camí de Riells a Gualba, en el revolt de creuament amb el camí de Can Nadeu, dins el nostre Terme Municipal.

Los comentarios están cerrados.