Resolució de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022 de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, a proposta de l’àrea de Suport a les Entitats Locals, ha resolt atorgar a l’ajuntament de Riells i Viabrea, dins la convocatoria del Fons de Cooperació, anualitat 2022, un ajut de 100.519,02,-€, d’acord amb el següent detall:

– Línia despeses corrents (enllumenat públic i manteniment) : 82.415,15,-

– Actuacions en camins: 1.400,00,-

– Despeses culturals: 14.543,85,-

-Noves tecnologies: 2.160,02,-“

Comments are closed.